23 stycznia 2017 roku uczniowie klas I i II technikum weterynarii  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu pod opieką Pani Agnieszki Krusik uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do owczarni Pana Piotra Łukaszewicza w Broniewie – prezesa Regionalnego Związku Owiec i Kóz w Bydgoszczy. Na początku młodzież wykonała podstawowe czynności takie jak ścielenie stanowisk, zadawanie paszy oraz pojenie owiec. Następnie uczniowie przeprowadzili profesjonalną selekcję matek i wybór osobników na remont stada pod opieką hodowcy i starszego selekcjonera, Pani Krystyny Gackowskiej. Ostatnim punktem zajęć było kolczykowanie młodych osobników, co uczestnicy wyjazdu mieli okazję wykonać po raz pierwszy.

Agnieszka Krusik