Dnia 10 kwietnia  br.  w sali hrabiny An. Potulickiej w Potulicach rozstrzygnięty został X Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „Nałogi – droga donikąd”. Organizatorami konkursu był Zespół Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Nakle

Wśród 105 nadesłanych prac plastycznych i literackich wyróżnienie w kategorii -opowiadanie zdobyła uczennica klasy I c gimnazjum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa  w Samostrzelu Julia Rzendkowska.

Ponadto w rywalizacji konkursowej wzięły udział: Agata Zygmunt (wiersz), Weronika Grochowska (wiersz), Anita Pogoda (praca plastyczna), Julita Brzezińska (praca plastyczna), Patrycja Pietras (praca plastyczna), Amelia Maliszewska (opowiadanie), Maria Wróblewska (praca plastyczna), Alicja Białecka (praca plastyczna) oraz Martyna Gil (praca plastyczna).

Serdecznie dziękujemy uczniom ZSP w Samostrzelu, którzy poprzez udział w konkursie udowodnili, że nie są obojętni na problem uzależnień i swoimi pracami skłonili rówieśników do refleksji nad konsekwencjami sięgania po używki.

Serdecznie im gratulujemy i życzymy sukcesów!!!

Materiał: Adrianna Grzegorek-Trybuszewska