1 grudnia 2017 r.  uczniowie III i IV klasy technikum weterynarii   Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu  gościli w  Niezależnym Laboratorium Badawczym STANLAB Sp. z o.o. w Bielawach, gmina Nakło nad Notecią. Wizyta będąca nawiązaniem współpracy miała na celu zapoznanie  młodzieży z zakresem akredytacji laboratorium badawczego, tj. prowadzonymi badaniami chemicznymi, mikrobiologicznymi oraz badaniami właściwości fizycznych produktów rolnych i konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi i zwierząt.   Młodzież pod opieką: Pani Eweliny Bromberek – Pełnomocnika ds. Jakości,  Pana Karola Socha – Konsultanta ds. Prawa żywnościowego, Pani Joanny Kurzydło- Kierownika Pracowni mikrobiologicznej oraz Pani Małgorzaty Gajewskiej – zastępującej Kierownika Pracowni chemicznej,  zaznajomiła się z metodami badania jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,  jak: mięso i przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne, ryby, przetwory rybne, środki żywienia zwierząt i inne. Poznane już wcześniej na zajęciach lekcyjnych metody laboratoryjne: spektrofotometria, posiewy bakteriologiczne na podłożach płynnych i stałych, barwienie bakterii metodą grama, testy API, odczyn aglutynacji, ELISA, reakcje redox czy destylacja zostały w trakcie wycieczki zademonstrowane przez pracowników laboratorium.  Zaprezentowana wiedza teoretyczna, jak i praktyczna z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia i najnowszych technologii spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, która z niecierpliwością czeka na pierwsze zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu.

Materiał: Magdalena Wyczańska-Jabłkowska