W czwartek 7 grudnia br. w Kujawsko–Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbył się etap wojewódzkiego konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie w rolnictwie na rok 2017”, zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 40 uczniów z 20  szkół  województwa kujawsko-pomorskiego kształcących się w zawodach rolniczych. Konkurs przeprowadzony został w trzech etapach. Pierwszy etap teoretyczny w formie testu wyboru wyłonił 5 finalistów, którzy przeszli do etapu praktycznego, a następnie ustnego. Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie oraz wskazać nieprawidłowości w użytkowaniu maszyn rolniczych. W czołowej dziesiątce  najlepszych uczestników konkursu znaleźli się Piotr Jagodziński i Jakub Okoński z klasy IV Technikum Rolniczego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Pięcioro uczniów w tym nasi reprezentanci zajęli ex aequo 5 miejsce i konieczna była dogrywka, celem  wyłonienia ostatniego finalisty konkursu. Niestety w dogrywce nasi uczniowie musieli uznać wyższość innego uczestnika i zakończyć swój udział w konkursie. Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników !!!