Powiat Nakielski już po raz ósmy docenił starania pomysłodawczyni i koordynatorki projektu Pamiętajmy o ogrodach p. Michaliny Damskiej, nauczycielki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, przyznając dotację w wysokości 5 tyś. złotych na jego realizację. Beneficjenci projektu – uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu naszej szkoły już rozpoczęli pracę. Przed nimi ambitne zadania:
– stworzenie we wsi Anieliny ciekawej i charakterystycznej formy architektury krajobrazu
   „ Pod bocianim gniazdem”;
– przygotowanie III Święta Niezapominajki wraz z konkursami adresowanymi do uczniów szkół gimnazjalnych naszego powiatu pt. „Ptaki błotne” i „Bobry – wrogowie czy przyjaciele człowieka”;
– wzbogacenie szkolnej ścieżki edukacyjnej o formę „Drzewa Życia”;
– przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych Logo Szkoły, Zacisznego Zakątka, Rosarium, Ogrodu Północnego, Wrzosowiska i Trójkąta Sadkowskiego, Magicznych Wariacji
z Kamienia oraz trawników i drzewostanu wokół szkoły;
– wykonanie prac renowacyjnych Zacisznego Zakątka;
– rozwijanie umiejętności interpersonalnych i zawodowych poprzez wykonanie kompozycji okolicznościowych i pokazów florystycznych na Targach Edukacyjnych, Targach Turystyczno-Ogrodniczych pt. „Lato na wsi” w Minikowie i dla trzecich klas gimnazjum, przygotowanie oprawy Święta Krowy.

Wierzymy, że podjęte przez uczniów działania podniosą walory estetyczne, kompozycyjne, funkcjonalne i staną się elementem identyfikującym zagospodarowywane przez nich miejsca.

W przypadku zaangażowania gimnazjalistów, prosimy o zamieszczenie opisu sposobu włączenia szkół gimnazjalnych w działania projektowe oraz orientacyjną liczbę odbiorców – gimnazjalistów WYPEŁNIAJĄ SZKOŁY MASOWE I PORADNIE

W ramach święta Niezapominajki zostaną ogłoszone konkursy w szkołach gimnazjalnych Powiatu Nakielskiego: „Ptaki błotne” i „ Bobry – wrogowie czy przyjaciele człowieka?”

Spotkanie z leśniczym Leśnictwa Borek  nt. „Zniszczeń przyrodniczych poczynionych przez bobry ”. Włączymy uczniów gimnazjum w zajęcia florystyczne. Najbardziej aktywnym gimnazjalistom umożliwimy udział w wyjeździe studyjnym do

Dobrzycy

 

W jaki sposób projekt przyczyni się do promocji powiatu nakielskiego? – WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie w obrębie wsi Anieliny ciekawej i charakterystycznej formy architektury krajobrazu – „Pod bocianim gniazdem”. Obejście naszej szkoły zostanie wzbogacone o kolejny element na ścieżce dydaktycznej pt.„Drzewa Życia” i inne rozwiązania funkcjonalne zaproponowane przez uczniów technikum.  Mamy nadzieję, że działania te podniosą walory estetyczne, kompozycyjne, funkcjonalne i staną się elementem identyfikującym zagospodarowywane przez nas miejsca.

Najlepsze prace projektowe, kompozycje roślinne i dokumentacja fotograficzna obiektów małej architektury wykonane przez naszych uczniów, prezentowane podczas Bydgoskich Targów Edukacyjnych na Łuczniczce, Targów Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na wsi” w Minikowie, Święta Niezapominajki, przyczynią się do promocji szkoły w powiecie i województwie.
Za pośrednictwem środków medialnych, a także podczas corocznych Targów Edukacyjnych zaprezentujemy efekty naszych dotychczasowych prac, co niewątpliwie przyczyni się do promocji Powiatu Nakielskiego, jak również zachęci młodzież do podjęcia nauki w ZSP w Samostrzelu.