Wymaganie posiadania wykształcenia rolniczego przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy dla młodych rolników nakłada na wiele osób obowiązek uzupełnienia wykształcenia. Można tego dokonać, między innymi, dzięki uczestnictwu w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Rolnik. Od 2015 roku mieszkańcy naszego powiatu nie muszą już szkolić się poza jego granicami, bowiem niezbędne wykształcenie mogą uzupełnić w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu.

Słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej, oprócz uczestnictwa w zajęciach teoretycznych, mają okazję do nabycia praktycznej wiedzy podczas wycieczek do okolicznych gospodarstw. W sobotę, 1 kwietnia 2017 roku, grupa kursantów wyjechała do Broniewa, by odwiedzić gospodarstwo Pana Piotra Łukaszewicza, prezesa Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy. Słuchacze uczestniczyli  w ważeniu i kolczykowaniu jagniąt, które przebiegało pod okiem Pani selekcjoner z RZHOiK- Krystyny Gackowskiej. Ponadto właściciel gospodarstwa udzielił kursantom wielu cennych wskazówek dotyczących rozrodu, żywienia, pielęgnacji i ekonomiki produkcji owiec. Słuchacze będą posiadali możliwość wykorzystania rolniczego doświadczenia  Pana Piotra Łukaszewicza we własnej praktyce.

Serdecznie dziękujemy Panu  Piotrowi Łukaszewiczowi za gościnność i cenne porady.

Zdjęcia i tekst: Joanna Marć- Pieńkowska