3 marca br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu odbyła się specjalistyczna VI konferencja pod nazwą  „Choroby zakaźne, a rozród krów”. W imieniu głównego organizatora Przychodni Weterynaryjnej „Centrum” w Kcyni, zaproszonych gości przywitał lek. wet. Paweł Kamiński oraz dyrektor szkoły pani Małgorzata Ciechanowska, która wyraziła zadowolenie, iż Święto Krowy możemy ponownie obchodzić w naszej placówce. Rangę spotkania  podkreślili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych: pan Andrzej Kinderman – wicestarosta Powiatu Nakielskiego, pan Dariusz Gryniewicz – wójt Gminy Sadki oraz przewodnicząca Rady Gminy w Sadkach – pani Barbara Gajewska. Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji z którymi od lat współpracuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, tj. m.in.: pani Lidii Lewandowskiej – zastępcy dyrektora ds.  rozwoju  Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka  Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz pani Beaty Promińskiej – przedstawiciela Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sadkach. Prelegenci konferencji  w swoich wystąpieniach poruszyli tematykę: – Cezary Pawłowski – KAM BAYER ANIMAL HEALTH „Jak ograniczyć występowanie chorób zakaźnych  w oborze?”

– Monika Synakiewicz – Zimnicka – SHIUZ  Bydgoszcz „Genetyka w nowoczesnej hodowli bydła mlecznego”

–  inż. mgr Katarzyna Jarząbek – JOSERA         Polska „Czynniki żywieniowe  wpływające na rozród u krów”

– prof. dr hab. Krzysztof Rypuła – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław „Bezpośrednie i pośrednie zakaźne         przyczyny zaburzeń w rozrodzie bydła mlecznego”

– lek. wet. Wojciech Ptak – HIPRA Polska „Wpływ IBR na ekonomiczne aspekty produkcji w stadach bydła mlecznego”

– dr Marek Lesiak – ZOETIS Polska  „Problemy z rozrodem krów – korzyści wynikające   z rozsądnego stosowania  preparatów hormonalnych”

– inż. Aleksandra Klimas – HYPERED  Polska „STARTERY dla cieląt – bezpieczny odchów”

Wykładów z zainteresowaniem wysłuchali uczniowie Technikum rolniczego i Technikum weterynarii, którzy przedstawione nowości będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Na zakończenie rozlosowano nagrody ufundowane przez sponsorów, a prowadzący pan Jacek Ziętara podziękował uczestnikom za udział w konferencji. Szczególne słowa uznania skierował do pani dyrektor Małgorzaty Ciechanowskiej, za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy, życzliwość oraz niezwykłą atmosferę w czasie spotkania.