Podążaj swoim szlakiem. Wytyczaj najlepsze ścieżki. Szukaj swojego źródła, niech intuicja ciebie prowadzi, nikt inny (…). Zawsze wybierzesz najlepiej, nie ma złych, ani dobrych dróg, są tylko Twoje i one są najlepsze ze wszystkich.

Tymi, niezwykle mądrymi, słowami, do uczniów kończących technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, zwróciła się ich wychowawczyni, pani Maria Korkosz, która w obecności zaproszonych gości: pani Ewy Szłapy – Dyrektor Wydziału Edukacji, pani Agnieszki Skórzewskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców, właścicieli zakładów współpracujących ze szkołą w ramach kształcenia praktycznego, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego oraz rodziców wręczyła dwudziestu jeden uczniom świadectwa ukończenia szkoły. Wśród nich znalazło się troje, którzy szczególnie ciężko pracowali w ciągu czterech lat, aby osiągnąć jak najwyższe wyniki w nauce. Wyróżnienie w postaci świadectw z biało – czerwonym paskiem, za wzorowe zachowanie oraz celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, dyplomów i nagród książkowych otrzymali: Patrycja Wachowska i Adam Maciejewski z technikum weterynarii oraz Mateusz Hak z technikum rolniczego, a ich rodzice – listy gratulacyjne. Nagrody otrzymali również uczniowie, którzy szczególnie aktywnie angażowali się w różnorodne szkolne działania: promocję kierunków kształcenia w ZSP w Samostrzelu: Patrycja Wachowska i Martyna Maison, sumienne trzyletnie pełnienie funkcji chorążego pocztu sztandarowego: Kamil Daroń, zmagania sportowe: Dawid Pochowski, Radosław Giza, Adam Maciejewski, Kamil Żygowski, Miłosz Holec, Mateusz Hak, Andrzej Kowalski, Maciej Olejniczak, Dawid Biniek oraz Martyna Maison  za realizację zadań w ramach projektu Pamiętajmy o ogrodach.

W imieniu absolwentów głos zabrała Patrycja Wachowska, która z głębi serca podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawczyni, pozostałym nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za wielki trud włożony w  edukację i kształtowanie uczniowskich charakterów. Zacytowała słowa Winstona Churchilla: To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku, odwołując się do faktu, iż przed abiturientami jeszcze długa droga. Starszych kolegów, słowami Heraklita z Efezu:

Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie żegnał  i motywował do dalszych przedsięwzięć, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Szymon Wójcik.

Uroczystość  uatrakcyjnił zabawny program artystyczny przygotowany perfekcyjnie przez uczniów klasy III technikum na wzór telewizyjnego programu Milionerzy, w którym padła główna wygrana, czyli milion złotych. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Tekst: Róża Siemion