W ramach wystawy Timac Agro 2017 młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu odwiedziła Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie. Uczniowie klasy I i II technikum rolniczego z zainteresowaniem podziwiali bogatą kolekcję odmian roślin uprawnych. Były to przede wszystkim zboża, rzepak, kukurydza oraz buraki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje dot. tematyki: nawożenia w rolnictwie precyzyjnym, wpływu nawozów na wzrost roślin, terminu siewu, warunków siedliskowych, kondycji roślin a ich przezimowaniu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli firm nawozowych, chemicznych i dystrybutorów sprzętu rolniczego. Wiele emocji oraz uśmiechu wśród młodzieży wzbudziły dodatkowe atrakcje zapewnione przez organizatorów w postaci konkurencji siłowo – sprawnościowych. Dla wszystkich zwiedzających został przygotowany poczęstunek w postaci grillowanych potraw.

Michał Sołdan