Uczennica technikum weterynarii oraz uczestnik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Prowadzenie produkcji rolniczej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu uczestniczyli  w programie zagranicznych staży zawodowych w ramach projektu   Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Młodzi stażyści wyjechali na trzy miesiące do Niemiec w ramach projektu pod nazwą „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”  /POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025012/, którego beneficjentem było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Projekt  został dofinansowany na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie.

 Uczestnicy praktyk zgodnie stwierdzili, że taki wyjazd nazwać można „szkołą życia”, w każdym aspekcie. Odmienność kulturowa, otoczenie, formy pracy w niemieckim gospodarstwie, a także kwestie językowe mogły wydawać się na początku trudne. Jednak im dłużej trwał staż, tym ciekawsze stawiano przed nimi wyzwania. Wyjazd okazał się strzałem w dziesiątkę i taką formę zdobywania doświadczenia mogą polecić każdemu.

Materiał: Adrianna Grzegorek-Trybuszewska