W nocy, z poniedziałku na wtorek, ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Techników – Perspektywy 2017. Zgodnie z przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu otrzymał tytuł honorowej „Brązowej” Szkoły 2017.

Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych. Zajęcie II miejsca w  powiecie nakielskim, XX miejsca w województwie kujawsko-pomorskim, CCLXIX miejsca w Polsce jest dla ZSP w Samostrzelu powodem do dumy i świadczy o dobrej atmosferze pracy w szkole,  tworzonej wspólnie przez doskonale wykwalifikowaną kadrę, ambitnych uczniów i ich rodziców.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu obecnie kształci w trzech kierunkach technikalnych: technik weterynarii, technik rolnik, technik architektury krajobrazu. W szkole uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni zawodowych i laboratoriów, przystosowanych do przeprowadzania egzaminów w wybranych kwalifikacjach, jak i sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Tegoroczny sukces jest inspiracją do dalszej wytężonej pracy dla obecnych uczniów i niewątpliwie świadczy  o efektywnej pracy nauczycieli.