W środę, 12 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu odbył się szkolny konkurs języka angielskiego zorganizowany przez panią Dorotę Krzemińską. Przystąpiło do niego 11 gimnazjalistów z klas I-III. Uczniowie mogli sprawdzić  swoje kompetencje w zakresie rozumienia tekstu słuchanego, analizy tekstu pisanego, rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych oraz produkcji własnego tekstu na poziomie B1. Wyniki konkursu:

  1. Jacek Sobierajski 3a
  2. Paulina Leśniewska 3a
  3. Julia Kozłowska 3a

 

Serdeczne gratulacje.

Dorota Krzemińska