Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu od kilku lat czynnie uczestniczy w etapach szkolnych, okręgowych i centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) równocześnie zajmując w niej wysokie lokaty. Dodatkowym atutem startu młodzieży w tej olimpiadzie jest fakt, że laureaci szczebla centralnego otrzymują indeks na dowolną wyższą uczelnię techniczną na terenie naszego kraju.

W tegorocznych zmaganiach konkursowych olimpiady, które odbyły się w dniach  21-22 kwietnia br. w Olsztynie (blok: weterynaria) i Gronowie (pozostałe bloki tematyczne) sukces odnieśli: Patrycja Wachowska uczennica klasy IV technikum weterynarii w bloku tematycznym: weterynaria, ubiegłoroczna laureatka etapu centralnego, która posiada już możliwość studiowania na wielu prestiżowych uczelniach i uniwersytetach, w tym także na Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej, w tym roku uzyskała 113 pkt. na 120 możliwych do zdobycia, zajmując tym samym I miejsce oraz Marek Kapczyński uczeń klasy III technikum weterynarii w bloku tematycznym: produkcja zwierzęca uzyskał 108 pkt. na 120 możliwych do zdobycia i zajął także I miejsce. Jako laureaci etapu okręgowego wezmą oni udział w eliminacjach centralnych, które odbędą się 2-3 czerwca 2017 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Również aktywnie w olimpiadzie reprezentowali szkołę w poszczególnych blokach tematycznych: Martyna Maison – architektura krajobrazu, Kamil Daroń – agrobiznes, Mateusz Hak – produkcja roślinna i  Miłosz Holec – mechanizacja rolnictwa.

Warto wspomnieć, że Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, której organizatorem jest Komitet Główny przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach,  to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Celem konkursu wiedzy jest przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni.

Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!!!

Adrianna Grzegorek – Trybuszewska