Wzorem ubiegłego roku uczniowie ZSP w Samostrzelu z wielkim zapałem włączyli się do corocznej akcji charytatywnej na rzecz podopiecznych fundacji Salus Homini. Tradycyjnie wspólnie z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Samostrzelu przeprowadziliśmy kwestę w Niedzielę Palmową na terenie kościoła p.w. św. Wojciecha w Sadkach i kaplicy w Samostrzelu. Za dobrowolną ofiarą wierni w Sadkach i Samostrzelu mogli nabyć palmy wielkanocne przygotowane własnoręcznie przez uczniów obu placówek. W naszej szkole w produkcję palm ochoczo włączyli się uczniowie technikum architektury krajobrazu pod kierunkiem pani Michaliny Damskiej, ale entuzjazmu nie brakowało również uczniom klasy IB, IC, IIA i IIIB, którzy korzystając z wolnych chwil wspólnie z opiekunem Samorządu Uczniowskiego wykonywali palmy. Najważniejszy cel akcji przerósł najśmielsze oczekiwania. Przedstawiciele SU: Paulina Leśniewska, Martyna Wróblewska i Szymon Wójcik pod opieką pani wicedyrektor Ewy Makowskiej i pani Bernadety Sobierajskiej podczas kwesty wspólnie z MOW w Samostrzelu zebrali kwotę 977,76 zł – to o ponad 200 zł więcej niż w ubiegłym roku! Dziękujemy wszystkim za pomoc i ofiarność. To się nazywa wielkopostna jałmużnaJ

Alicja Szwejkowska-Radtke