„OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS”

„SYGNAŁY ALARMOWE – ZNAM I WIEM JAK SIĘ ZACHOWAĆ”

Cele konkursu

Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej, rozumianej, jako szeroko pojęta ochrona ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych i powodowanych działalnością człowieka w otaczającym nas środowisku wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego.

Zakres tematyczny konkursu jest następujący:

 1. zagrożenia cywilizacyjne,
 2. reagowanie na zdarzenia kryzysowe,
 3. sygnały alarmowe i sposoby postępowania po ich ogłoszeniu,
 4. metody działania służb ratowniczych ,
 5. cele i zadania obrony cywilnej.

Uczestnicy konkursu:

 1. uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną,
 2. praca nadesłana na konkurs musi zostać wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.

Zadania komisji konkursowej:

 1. ocena prac pod względem zgodności z tematem, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania
 2. ustalenie wyników eliminacji i wyłonienie trzech najlepszych prac w poszczególnych grupach, które zostaną przesłane komisji konkursowej wyższego szczebla,
 3. sporządzenie protokołu z wynikami wg kolejności miejsc w grupach,
 4. poinformowanie opiekunów lub nauczycieli o wynikach eliminacji,
 5. w konkursie będą uwzględnione tylko te prace, które przeszły eliminacje określone w regulaminie.

Technika i format wykonanych prac:

 1. dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks i techniki mieszane,
 2. nie będą uwzględniane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby i prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż, itp.) oraz plasteliny,
 3. dopuszczalny format prac konkursowych – A3.

Prace należy dostarczyć p. Adriannie Grzegorek-Trybuszewskiej

do  11 kwietnia 2017 r. (wtorek)