W ramach różnorodnych działań mających na celu uwrażliwianie młodzieży na zjawisko przemocy, w tym cyberprzemocy, w ZSP w Samostrzelu zorganizowano wyjątkowe spotkanie. Dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zaproszono gości – pana Roberta Lubranta oraz sierżant Zofię Wrzeszcz, którzy w formie debaty omawiali z gimnazjalistami wyżej wymienione kwestie. Zaktywizowanie uczniów podczas zajęć z pewnością sprawiło, że nie będą mieli oni już trudności z identyfikacją zachowań definiowanych jako hejting czy stalking. Dodatkowo młodzież miała okazję przypomnieć sobie czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje. Najbardziej aktywnych uczestników debaty nagrodzono słodkimi upominkami.

Aleksandra Stachnik