Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu jest  jedyną szkołą w powiecie nakielskim prowadzącą zaoczne, bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla dorosłych. Największym zainteresowaniem cieszą się kursy przygotowujące do egzaminów na kwalifikacje rolnicze. W niedzielę, 19 lutego 2017 roku, po raz pierwszy kurs ukończyła grupa słuchaczy w zakresie kwalifikacji R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej. W celu uzyskania dyplomu rolnika lub w przyszłości technika rolnika, kursanci przystąpią  w czerwcu do egzaminów zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, który jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Zapraszamy chętne osoby pełnoletnie do następnych edycji  kursów, a obecnym absolwentom życzymy powodzenia na egzaminach !!!

Tekst: Adrianna Grzegorek-Trybuszewska
Zdjęcia: Krzysztof Trybuszewski