W ubiegłym tygodniu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa         w Samostrzelu odbyło się uroczyste przyjęcie w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej uczniów klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik       i technik weterynarz oraz uczniów klasy I Branżowej Szkoły I stopnia. Akademia rozpoczęła  się od wprowadzenia sztandaru szkoły i krótkiej części artystycznej, po której pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Następnie wykazali się umiejętnością poprawnego składania flagi Polski i  rozpoznawaniem pieśni patriotycznych po pierwszych dźwiękach. Zaprezentowali również swój wokal, śpiewając utwory: „Przybyli ułani” i „Rozkwitały pąki białych róż.” Ukoronowaniem  aktu pasowania było wręczenie przez Szymona Wójcika, przewodniczącego samorządu uczniowskiego przedstawicielom klas pierwszych pamiątkowych dyplomów. Na zakończenie spotkania p. Agnieszka Krusik nagrodziła uczniów, którzy przygotowali okolicznościowe publikacje o patronie szkoły.

I miejsce Agata Koselke i Weronika Grochowska z kl. II a gimnazjum

II miejsce Laura Pachacz i Wiktoria Szczukowska z kl. I technikum

III miejsce Monika Szczepaniak i Wiktoria Kroplewska z kl. II technikum

           

Tekst: Jolanta Lach