Dzięki uprzejmości kustosza Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach, pani Bożeny Włodarskiej młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu realizująca projekt z  j.angielskiego  „Only sky is the limit” wzięła udział w spotkaniu językowym w czytelni w Sadkach. Podczas zajęć j.angielskiego prowadzonych przez p. Dorotę Krzemińską uczniowie doskonalili umiejętność rozumienia ze słuchu oraz tworzyli zabawne historie wykorzystując poznane wcześniej słownictwo  a także różnorodne struktury gramatyczne. Celem projektu jest propagowanie nauki j.angielskiego oraz aktywne wykorzystywanie kompetencji językowych w różnych sytuacjach życiowych. Spotkanie w bibliotece było niebywałą okazją do  połączenia nauki z zabawą w czasie wolnym.