X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY „NAŁOGI – DROGA DONIKĄD”

dla uczniów gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych

Cele konkursu:

  • Uwrażliwienie młodzieży na problem uzależnień.
  • Skłonienie do refleksji nad konsekwencjami sięgania po używki.
  • Wspieranie innowacyjności w podejmowanych przez młodzież działaniach profilaktycznych.
  • Promowanie profilaktycznych zachowań wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania/wiersza lub wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna), które swoją treścią będzie nawiązywało do tematyki uzależnień.

 

KRYTARIA OCENY

Członkowie komisji oceniającej biorą pod uwagę:

  • wartość literacką lub plastyczną;
  • innowacyjność przedstawionych działań w zakresie profilaktyki uzależnień;
  • walory edukacyjne pracy.

 

Prace należy dostarczyć p. Adriannie Grzegorek-Trybuszewskiej

do 22 marca 2017 r. (środa)

 

NAGRODY

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. Nagrody zostaną wręczone dnia 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Sali hr. A. Potulickiej w Potulicach.