28 listopada 2017 w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród ponad stu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko – pomorskiego znalazł się Marek Kapczyński – uczeń klasy IV technikum weterynarii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Marek ukończył klasę III ze średnią ocen 4,72 i ma na swoim koncie liczne sukcesy, wśród których na szczególne uznanie zasługuje uzyskanie w 2017 roku  tytułu finalisty XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w bloku produkcja zwierzęca. OWiUR to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów o tematyce rolniczej  w Polsce. Marek otrzymał również stypendium Powiatu Nakielskiego dla wybitnie uzdolnionej młodzieży może także pochwalić się wszystkimi zdanymi  pisemnymi egzaminami zawodowymi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.