Sączyniec właściwy to piękne drzewo dziko rosnące w gorącym i wilgotnym klimacie panującym w Ameryce Środkowej. W korze pnia, gałęziach, a nawet młodych owocach ukryty jest mlecznobiały sok zawierający do 50% gumy. Tzw. „chicle” długo służyła do wyrobu prawdziwej gumy do żucia, podobnej do tej znanej nam dziś. Jednak ze względu na zbyt wysokie koszty dzisiejszą gumę do żucia produkuje się z polimerów.

Czwartkowe zajęcia młodzi odkrywcy wykorzystali na badanie gumy do żucia. Sprawdzali jej własności: twardość, kruchość, wytrzymałość na zgniatanie i przecinanie. Oceniali miękkość i odporność na rozciąganie. Potem obserwowali zachowanie się gumy w środowiskach: kwaśnych, zasadowych, zimnych i gorących.

Zastanawiali się nad jej pozytywnym wpływem. Przecież wszyscy wiemy ,że żucie gumy odświeża oddech, sprzyja uspokojeniu, a jej żucie przez 5 minut wzmacnia koncentrację.

Przygotowała: MK