Już niedługo uczniowie klas III gimnazjum ZSP w Samostrzelu staną przed życiowymi decyzjami dotyczącymi ich dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. W trosce o umożliwienie im zdobycia rzetelnych informacji podjęto szereg działań, między innymi zaproszono doradców zawodowych z Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej w Bydgoszczy, którzy przeprowadzili zajęcia z przyszłymi absolwentami szkoły. Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywy przyczynią się do dokonania przez nich trafnych wyborów w najbliższej przyszłości.

A. Stachnik