Aparaty szparkowe – dwie komórki w skórce liścia i łodygi, między którymi znajduje się przestwór międzykomórkowy – szparka. Dzięki aparatom szparkowym, a ściślej możliwości ich zamykania i otwierania, odbywa się wymiana gazowa pomiędzy atmosferą wewnętrzną organów roślinnych a otoczeniem.  

Na zajęciach 19 października klubowicze samodzielnie przygotowali preparaty mikroskopowe z wewnętrznej części liści różnych roślin i poszukiwali aparatów szparkowych. W czasie obserwacji korzystali z mikroskopu użyczonego przez technikum weterynarii oraz endoskopu. Dziękujemy pani Magdalenie Wyczańskiej za udzielenie nam pomocy w ustawieniu mikroskopu.

Przygotowała MK