25 sierpnia br. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku udostępniła wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzonych w czerwcu i lipcu w ramach letniej sesji egzaminacyjnej. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu po raz pierwszy do egzaminu przystąpiło 23 słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej. Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Aby uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, należało zdać obie części egzaminu i uzyskać: z części pisemnej min. 50%, z części praktycznej min. 75%. Przystępujący do egzaminu słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego zdali część praktyczną w 100%, natomiast część pisemną w 96%. Bardzo dobry wynik jest niewątpliwie zasługą wielu czynników, wśród których należy podkreślić bogatą i systematycznie doskonaloną bazę dydaktyczną oraz wysokie kwalifikacje kadry nauczycielskiej.

Wszystkim słuchaczom Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników oraz życzymy sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Przypominamy, że do 15 września br. trwa nabór na kolejne edycje Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Adrianna Grzegorek-Trybuszewska