W drugiej połowie września 2016 roku uczniowie klasy II Technikum weterynarii  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu pod opieką Pani Agnieszki Krusik uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do owczarni Pana Piotra Łukaszewicza w Broniewie – prezesa Regionalnego Związku Owiec i Kóz w Bydgoszczy. W trakcie pobytu młodzież uzyskała szczegółowe informacje na temat hodowli Merynosa Polskiego oraz zapoznała się z  niezbędnym wyposażeniem dla owiec.  Pod okiem opiekuna  wykonywali oni codzienne prace w owczarni, takie jak: ścielenie stanowisk, zadawanie paszy oraz pojenie owiec. Dużo emocji wśród przyszłych weterynarzy wzbudziło dokarmianie jagniąt.

Agnieszka Krusik