Olimpiada OWiUR jest jedną z największych w kraju. Uzyskanie statusu finalisty, laureata olimpiady centralnej gwarantuje zdobycie indeksów wybranych uczelni wyższych oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej – teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy powinni wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu szkoły średniej, ale także poszerzoną o nowości w danej dziedzinie, publikacje, czasopisma branżowe. W tegorocznych zmaganiach szkolnych wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu  najlepszymi w poszczególnych blokach tematycznych okazali się:

Produkcja zwierzęca: Marek Kapczyński
Produkcja roślinna: Mateusz Hak
Mechanizacja rolnictwa: Miłosz Holec
Agrobiznes: Kamil Daroń
Weterynaria: Patrycja Wachowska
Architektura krajobrazu: Martyna Maison

Eliminacje okręgowe odbędą się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!