26 października 2016 roku w ZSP w Samostrzelu odbył się szkolny etap konkursu „Indeks dla rolnika”, organizowanego przy współpracy Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.

Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży zdobycia indeksu na kierunki studiów prowadzonych przez UTP w Bydgoszczy, rozwijanie zainteresowań rolnictwem, ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi oraz umożliwienie łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Do rywalizacji w szkolnym etapie eliminacji przystąpiło kilkudziesięciu uczniów Technikum Rolniczego oraz Technikum Weterynarii. Po wypełnieniu arkusza z 60 pytaniami z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej udało się wyłonić zwycięzców:

  1. miejsce- Patrycja Wachowska (IV TW)
  2. miejsce- Mateusz Hak (IV TR)
  3. miejsce- Rafał Łoboda (III TR).

Uczniowie ci już w grudniu 2016 roku będą reprezentować ZSP w Samostrzelu podczas II etapu konkursu, który odbędzie się w ZSCKR w Starym Brześciu.

Tekst: Joanna Marć- Pieńkowska


Zdjęcia: Agnieszka Krusik