Wraz z nowym rokiem szkolnym 2015/2016 w ZSP w Samostrzelu zaczęło funkcjonować Koło Przyjaciół Psów. Za główne cele swojej działalności młodzież, zrzeszona w kole, uznała krzewienie idei adopcji psów, zbiórkę karmy dla bezpańskich zwierząt, wzięcie udziału w akcji „Zabierz bezdomniaka na spacer” oraz uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Lira, działające przy bydgoskim schronisku. Konsekwentnie, od dnia założenia koła, uczniowie realizują swoje cele. W grudniu, na terenie szkoły, młodzież zorganizowała zbiórkę żywności dla psów, a zebraną karmę osobiście dostarczyła do schroniska w Bydgoszczy. Podczas wizyty w schronisku uczniowie mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu socjalizującym dorosłe psy, aby zwiększyć ich szansę na adopcję. Praca Stowarzyszenia Lira oparta jest na pozytywnej metodzie szkolenia zwierząt, dzięki czemu psy nabywają nowe umiejętności, uczą się pracy z człowiekiem oraz przełamują nabyte wcześniej lęki i traumy. Członkowie Koła Przyjaciół Psów z zaangażowaniem włączyli się w działania zorganizowane przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia.