W piątek, 4 marca br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu odbyła się specjalistyczna V konferencja pod nazwą  „Mastitis u krów mlecznych – nowe wyzwania”.

Zaproszonych gości przywitał  dr Jacek Ziętara z Przychodni Weterynaryjnej Centrum w Kcyni oraz dyrektor szkoły pani Małgorzata Ciechanowska, która wyraziła przy tej okazji zadowolenie, że Święto Krowy na stałe zagościło w murach placówki. Następnie zaprosiła do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego charakter szkoły i kierunki kształcenia. Rangę spotkania  podkreślili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych: pan Andrzej Kinderman – wicestarosta Powiatu Nakielskiego, pan  Dariusz Gryniewicz – wójt Gminy Sadki, pan Piotr Hemmerling – zastępca wójta Gminy Sadki oraz przewodnicząca Rady Gminy  w Sadkach – pani  Barbara Gajewska.

Uczestnicy konferencji, wśród których nie zabrakło uczniów technikum rolniczego i weterynarii, wysłuchali tematycznych wykładów i prelekcji związanych przede wszystkim z mastitis u krów mlecznych oraz higieną pozyskiwania mleka. Na zakończenie rozlosowano nagrody ufundowane przez sponsorów, a prowadzący pan Jacek Ziętara podziękował uczestnikom za udział w konferencji. Szczególne słowa uznania skierował do pani dyrektor Małgorzaty Ciechanowskiej, za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy oraz niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła spotkaniu.