15 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu odbyła się uroczystość wręczenia raportów z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej oraz inauguracja projektu Doświadczenie ma znaczenie.

Na to niecodzienne wydarzenie przybyli zaproszeni goście: p. Ewa Szłapa – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, p. Zbigniew Blinkiewicz – starszy wizytator Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, rodzice, przyjaciele i partnerzy szkoły.

Pani dyrektor Małgorzata Ciechanowska powitała gości i podziękowała nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za współpracę w trakcie ewaluacji. Podkreśliła również, jak ważny dla szkoły jest wysoki wynik, który cieszy, ale też motywuje do jeszcze lepszej pracy. Pan Z. Blinkiewicz – starszy wizytator w  swoim wystąpieniu pogratulował szkole sukcesów, wysokich wyników kształcenia, a uczniom wielu atrakcyjnych zajęć. Docenił bardzo dobrą atmosferę jaka panuje w szkole, kreatywność nauczycieli i warunki, jakie stwarza szkoła uczniom, aby odnosili sukcesy. Podkreślił, że niewątpliwym walorem szkoły jest  jej lokalizacja. Pani dyrektor Wydziału Edukacji Ewa Szłapa pogratulowała wyników ewaluacji i gorąco zachęcała uczniów klas trzecich gimnazjum, aby rozważyli możliwość dalszej nauki właśnie w ZSP w Samostrzelu. Następnie uczniowie technikum zaprezentowali filmik obrazujący pierwsze działania związane z rozpoczęciem projektu Doświadczenie ma znaczenie dofinansowanego przez Powiat Nakielski. Całą uroczystość przygotowali uczniowie kl. I technikum.

Tekst: Jolanta Lach