Dzięki współpracy nawiązanej pomiędzy Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt UTP oraz ZSP w Samostrzelu, uczniowie Technikum Rolniczego oraz Technikum Weterynarii mają okazję uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez doświadczoną kadrę akademicką. W ubiegły czwartek, 13.10.2016 roku, wykładowcy z Bydgoszczy, biorąc pod uwagę zainteresowania młodzieży i profil szkoły, zorganizowali zajęcia dotyczące żywienia krów, ich obsługi, jakości produktów odzwierzęcych oraz inkubacji jaj. Uczniowie zbadali przywieziony przez siebie materiał paszowy i dokonali jego analizy. Ponadto nastawili aparaty lęgowe z jajami kurcząt brojlerów, a już za dwa tygodnie będą mogli zaobserwować efekty swojej pracy, bowiem zostali zaproszeni na ciekawe doświadczenie związane z prześwietlaniem zarodków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykładowcom z WHiBZ za możliwość poszerzenia naszej wiedzy i życzliwe podejście.


Joanna Marć- Pieńkowska

Bartłomiej Wojciechowski