W ramach wystawy Timac Agro 2016 młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu mogła odwiedzić Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie. Uczniowie klasy I Technikum rolniczego z zainteresowaniem podziwiali bogatą kolekcję odmian roślin uprawnych. Były to przede wszystkim zboża (również jare), rzepak, kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe i różne odmiany traw. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje dot. tematyki: czynniki wpływające na stabilność i wierność plonowania rzepaku ozimego, nawożenie azotem w rolnictwie precyzyjnym, wpływ nawozów na wzrost roślin, termin siewu, warunki siedliskowe, kondycja roślin a ich przezimowanie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele firm nawozowych, chemicznych  i dystrybutorów sprzętu rolniczego. Na uczestników imprezy czekał poczęstunek w postaci grillowanych potraw.

Uczniowie klasy I Technikum rolniczego zachęcają do obejrzenia zdjęć oraz relacji filmowej z imprezy.

Tekst: Adrianna Grzegorek-Trybuszewska
Zdjęcia i film:  Jan Leppert – uczeń klasy I Technikum rolniczego