Dnia 2. czerwca br. uczniowie technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu uczestniczyli w międzynarodowej debacie z okazji Dnia Rzepaku – EURORZEPAK 2016, która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Konferencja w której wzięli udział przedstawiciele europejskich związków producentów roślin oleistych, rolnicy oraz eksperci w uprawie rzepaku wzbudziła duże zainteresowanie młodzieży. Posiadali oni możliwość wymiany poglądów na temat  uprawy rzepaku z producentami z Polski i Europy, prowadzenia indywidualnych rozmów, a także uczestniczyli w debacie na temat skutków wycofania neonikotynoidów z uprawy rzepaku z udziałem przedstawicieli europejskich producentów roślin oleistych i białkowych zrzeszonych w EOA (European Oil Alliance), producentów i rolników z Polski, Francji, Anglii, Holandii, Niemiec. Ponadto uczestnicy wydarzenia mieli okazję zobaczyć kolekcję aż 25 odmian rzepaku, poletka doświadczalne na których prowadzono badania stosowania środków ochrony roślin dla rzepaku przez firmy: SYNGENTA, BASF i BAYER, a także specjalistyczny sprzęt rolniczy.