W miesiącu lutym br.  uczniowie klasy IV Technikum architektury krajobrazu i Technikum rolniczego ZSP w Samostrzelu, pod opieką p. Małgorzaty Piaseckiej uczestniczyli w zajęciach praktycznych na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Pani dr inż. Barbara Breza – Borta w imieniu Rektora Uczelni gorąco powitała uczniów herbatą, kawą i słodyczami. Zapoznała z historią i strukturą uczelni, możliwościami i warunkami studiowania oraz dalszą karierą zawodową, a także przedstawiła  program wymiany międzynarodowej studentów.

W ramach podpisanej umowy o partnerstwie i wzajemnej współpracy naszej placówki z uczelnią, młodzież uczestniczyła w warsztatach laboratoryjnych zorganizowanych przez pracowników Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii  z Katedry Mikrobiologii i Technologii Żywności, Genetyki – Fizjologii  i Biotechnologii Roślin oraz Roślin Ozdobnych i Warzywnych.

W laboratoriach dydaktycznych uczniowie  z zaangażowaniem wzięli udział w ciekawych zajęciach z zakresu: działania grzybów na środowisko, kultury  In vitro rozmnażanych roślin ozdobnych, hodowli odmian chryzantemy, a także nowoczesnych technologii wyposażenia szklarni.

Mamy nadzieję, że wiedza, którą zdobyła młodzież zostanie wykorzystana podczas dalszej nauki oraz w praktyce zawodowej.