W dniach 21 i 22 kwietnia br. uczniowie  Biotechnologicznego Centrum w Naklo z wielkim entuzjazmem uczestniczyli w  zajęciach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Niezwykle ciekawe okazały się lekcje historii i geografii, które dotyczyły m.in. kultury, geografii, kulinariów i historii naszego kraju. Nie brakowało rozmaitych ciekawostek, dotyczących codziennego życia Polaków. Kolejne zajęcia
o odnawialnych źródłach  energii umożliwiły zdobycie pakietu informacji o możliwości  wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, energii z biomasy stałej oraz biogazu i paliw transportowych,   a lekcje języka angielskiego przełamały barierę językową polsko-słoweńską  oraz  ożywiły wzajemne relacje. .
W piątek, Słoweńcy zostali zaproszeni na warsztaty z przedmiotów zawodowych. Wzięli udział w pokazie sadzenia roślin,  zajęciach florystycznych, badaniach mikroskopowych  oraz zostali zapoznani z hodowlą bażantów oraz  ich rozmnażaniem poprzez zastosowanie inkubatora, a na przyszkolnych gruntach ornych aktywnie współuczestniczyli w pracach związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej.
Po niezwykle interesujących, zdaniem słoweńskiej młodzieży zajęciach,  nadszedł czas na wypoczynek.
Czwartkowe popołudnie spędzili na nakielskim basenie i w siłowni, natomiast w piątek postanowili nauczyć się gry w golfa.

Tekst: Adrianna Grzegorek – Trybuszewska