„Jest wystarczająco dużo światła dla tych,

którzy pragną zobaczyć i wystarczająco dużo ciemności dla tych, którzy mają odwrotne upodobania”. – Blaise Pascal

Światło w dalszym ciągu jest tematem przewodnim zajęć Klubu Młodego Odkrywcy.

25 lutego klubowicze zastanawiali się, czy można zbadać natężenie oświetlenia… cienia? Na początku, wykonując odpowiednie pomiary ustalono jak zmienia się natężenie oświetlenia w zależności od źródła światła. Przy okazji stwierdzono, że nasze stanowiska pracy są odpowiednio oświetlone. Potem badaniom poddano cienie różnych przedmiotów. I jak myślicie?

Przygotowały: MK i MK