W ubiegłym tygodniu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu odbyła się niecodzienna lekcja edukacji dla bezpieczeństwa. Z inicjatywy p. Kseni Jopek i p. Rafała Kempki na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa w klasach pierwszych gimnazjum gościł student ratownictwa medycznego p. Paweł Repczyński. W przystępny sposób przypomniał zasady resuscytacji krążeniowo – oddechowej u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.  Przedstawił i pokazał uczniom, jak należy używać automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz uświadomił gimnazjalistom, jak ważne jest bezpieczeństwo osoby poszkodowanej i osoby ratującej. Uczniowie bardzo chętnie odpowiadali na pytania Pana ratownika i jeszcze chętniej brali czynny udział w symulacjach. Wiedza i umiejętności nabyte podczas żywej lekcji na pewno przydadzą się młodzieży  w życiu codziennym.

 

Tekst i zdjęcia: Rafał Kempka