13 czerwca 2016 r. w Szubinie odbyły się IV Powiatowe Mistrzostwa Małych Drużyn Sanitarnych, których organizatorem było Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie. Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i radzenie sobie w prawdziwych sytuacjach z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia ludzi.

Naszą szkołę reprezentowała po raz pierwszy, niezastąpiona drużyna dziewcząt,
w składzie: Magdalena Grześkowiak, Sandra Kamińska oraz Katarzyna Mrówka
z pierwszej klasy technikum architektury krajobrazu i weterynarii. Uczestnicy zawodów najpierw zmierzyli się rozwiązaniem testu pisemnego, składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, a następnie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Część praktyczna odbywała się na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby mistrzostw stacjach, które znajdowały się na mieście. Pozorowane wypadki przygotowane były przez uczniów LO
w Szubinie, którzy wykazali się wręcz aktorskimi umiejętnościami i stworzyli jak najbardziej realne obrazy zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, a to wszystko przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby itd.) oraz rekwizytów.

Wśród nich można było wyróżnić zdarzenia takie jak: potrącenie dziecka przez samochód, krwotok z nosa, zawiązanie jak najwięcej chust trójkątnych na człowieku, padaczka, a także profesjonalne wykonanie RKO dorosłego i niemowlęcia. Do stacji przydzieleni zostali ratownicy, których zadaniem było ocenianie drużyn uczestniczących
w rywalizacji.

Wiedza i umiejętności uczennic z Samostrzela zaowocowały zajęciem II miejsca
w powiecie
. Nagrody finalistom wręczyła Dyrektor LO w Szubinie. Opiekunem drużyny był p. Rafał Kempka, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Tekst: Magdalena Grześkowiak

Zdjęcia: Rafał Kempka