Wspaniała wrześniowa pogoda umożliwiła uczniom Technikum kształcącego w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik i technik architektury krajobrazu  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu  na podjęcie działań związanych z realizacją projektu  „Doświadczenie ma znaczenie II”.

Młodzi, przyszli architekci krajobrazu rozpoczęli kolejny etap prac na ścieżce dydaktycznej obejmujący pielęgnację zieleni oraz utwardzenie nawierzchni z naturalnego kamienia łamanego i kostki polbrukowej wokół pergoli i trejażu.  „Wiszące ogrody” stały się miejscem odpoczynku, które pozwala, zarówno uczniom, jak i lokalnej społeczności, na chwilę wytchnienia, refleksji i zadumy. Młodzież z technikum architektury krajobrazu zakończyła ponadto kolejny etap projektu „Samostrzelskie stepy”, podczas realizacji którego doskonaliła umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie zajęć lekcyjnych z zakresu: doboru traw w zależności od warunków klimatyczno-glebowych, ułożenia kompozycji i wykorzystania zróżnicowanych materiałów dekoracyjnych. Ogród, będący efektem różnorodnych przedsięwzięć wzbogacił istniejącą na terenie placówki ścieżkę dydaktyczną, a także bazę do pozyskania roślinnego materiału florystycznego. Ponadto istniejąca już woliera dla kuropatw i bażantów  została wyposażona w panel solarny, którego zamontowanie na dachu i nocne oświetlenie pozwala wyeksponować otaczające piękno przyrody wokół szkoły. W prace oświetleniowe zaangażowali się uczniowie  technikum weterynarii i rolniczego, a zamontowane źródło pozyskiwania odnawialnej energii elektrycznej przyczyniło się do podniesienia świadomości ekologicznej młodzieży. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu udało się pozyskać taką ilość energii, która w niedalekiej przyszłości pozwoli dodatkowo oświetlić pomnik Patrona Szkoły – Wincentego Witosa.

Podjęte w ramach projektu działania umożliwiły uczniom nabycie zawodowych umiejętności praktycznych, a także wpłynęły na podniesienie walorów krajobrazowych i poprawę funkcjonalności obiektów na przyszkolnej ścieżce dydaktycznej.


Joanna Marć- Pieńkowska

Małgorzata Piasecka