24 listopada 2016 w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród ponad stu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko – pomorskiego po raz drugi znalazła się Patrycja Wachowska – uczennica klasy IV technikum weterynarii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Patrycja ukończyła klasę III ze średnią ocen 5,64 i ma na swoim koncie liczne sukcesy w różnych dziedzinach, wśród których na szczególne uznanie zasługuje uzyskanie w 2015 roku tytułu laureatki XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów  w Polsce. W br. Patrycja po raz kolejny została LAUREATKĄ XL OWiUR, tym razem  w bloku weterynaria. Dwukrotnie otrzymała stypendium Powiatu Nakielskiego dla wybitnie uzdolnionej młodzieży. Ta niezwykle utalentowana dziewczyna  ma już zdane wszystkie pisemne egzaminy zawodowe, a także pewny wstęp na uczelnie wyższe, w tym weterynarię. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.