Po raz kolejny postanowiliśmy włączyć się w akcję na rzecz podopiecznych fundacji Salus Homini. W czwartek 3 marca spotkaliśmy sie  z panią Agnieszką Kochaniec – wychowawcą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu – koordynatorem corocznych wielkanocnych charytatywnych akcji na rzecz fundacji Salus Homini na terenie Sadek i Samostrzela. Spotkanie miało na celu omówienie warunków współpracy z MOW w tegorocznej akcji sprzedaży palm wielkanocnych. 8 marca po skończonych lekcjach wraz z opiekunem samorządu uczniowskiego udałyśmy się na spotkanie z panią Katarzyną Nowacką – wychowawcą MOW, która poinstruowała nas jak wykonać palmy. Nowymi umiejętnościami zamierzamy podzielić się  z naszymi  koleżankami i kolegami oraz panią Joanną Stróżyk-Ryczek, która pokieruje produkcją palem w naszej szkole. Palmy będzie można zakupić w niedzielę palmową, przed mszami św. przed kościołem w Sadkach i kaplicy w Samostrzelu.

SU