Po raz kolejny uczniowie Technikum Weterynarii i Technikum Rolniczego w Samostrzelu wzięli udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych zorganizowanych przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy.

W trakcie wycieczki zawodoznawczej młodzież miała okazję do poszerzenia swojej wiedzy i zainteresowań związanych z chowem oraz hodowlą zwierząt gospodarskich.

Podczas pierwszych zajęć uczniowie układali dawki pokarmowe dla bydła przy wykorzystaniu programu komputerowego INRATION. Następnie zbadali skład chemiczny przywiezionych przez siebie pasz, uczestniczyli w wykładzie pt. „Krowa u kosmetyczki”, dotyczącym tzw. fittingu czyli przygotowania zwierząt do wystaw i pokazów. Pod koniec intensywnego akademickiego dnia mieli okazję prześwietlać 14- dniowe jaja kurze i określić różnicę w zamieralności zarodków w jajach dodatkowo dezynfekowanych oraz tych nie poddanych procesowi powtórnego odkażania. Zatem pierwsze uniwersyteckie doświadczenie za nimi!

Tekst: Joanna Marć- Pieńkowska


Zdjęcia: Bartłomiej Wojciechowski