W czwartek, 8. grudnia w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył się etap wojewódzki konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie w rolnictwie na rok 2016” zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 46 uczniów z 23  szkół  województwa kujawsko-pomorskiego kształcących w zawodach rolniczych. Konkurs przeprowadzony został w trzech etapach. Pierwszy etap teoretyczny w formie testu wyboru wyłonił 5 finalistów, którzy przeszli do etapu praktycznego, a następnie ustnego. Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie oraz wskazać nieprawidłowości w maszynach rolniczych.

I miejsce zajął Piotr Jagodziński,  uczeń III klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, który  okazał się bezkonkurencyjny w każdym z trzech etapów konkursu. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Materiał: ZSP Samostrzel