28 kwietnia 2016 r. w nakielskiej komendzie policji został zorganizowany Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień. Celem konkursu było przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań prozdrowotnych.

W XII edycji konkursu, organizowanego dla uczniów klas I – III gimnazjum z terenu powiatu nakielskiego, naszą szkolę reprezentowali uczniowie: Marta Smełsz, Hubert Urbanowicz i Szymon Wójcik pod opieką p. Rafała Kempki. Gimnazjaliści musieli wykazać się dużą wiedzą, a ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań z zakresu profilaktyki uzależnień. Nikt nie czuł się przegrany, ponieważ zarówno zwycięscy jak i pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

Tekst i zdjęcie: Rafał Kempka