W dniach 22 i 23 kwietnia 2016r.  uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Samostrzelu wzięli udział w eliminacjach okręgowych XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Przeprowadzono je w dwóch miejscach. Partycja Wachowska, reprezentująca naszą szkołę w bloku tematycznym  weterynaria pojechała do Olsztyna, a  Jej koleżanka,  Martyna Maison (architektura krajobrazu) i  koledzy, Kamil Daroń (agrobiznes), Mateusz Hak (produkcja roślinna), Marek Kapczyński (produkcja zwierzęca) oraz  Łukasz Płowaś ( mechanizacja) prezentowali swoje umiejętności w Bolesławowie. Rywalizacja przebiegała w dwóch częściach. Najpierw uczestnicy olimpiady rozwiązywali testy składające się z 60 pytań,  z dziedziny, którą reprezentowali oraz podstaw przedsiębiorczości i działalności gospodarczej. Następnie wykonywali zadania praktyczne.  Ostatecznie zdobyli : IX miejsce w blokach – produkcja zwierzęca i  architektura krajobrazu oraz XII w produkcji roślinnej i XV w agrobiznesie.

Bezkonkurencyjna okazała się Patrycja Wachowska z klasy III technikum weterynarii, która zdobyła najwyższą ilość punktów (102 na 120 możliwych) i pokonała wszystkich rywali z 3 rejonów.

Przed Patrycją udział w etapie centralnym OWiUR, jednak już dziś wiadomo, że jako finalistka jest  szczęśliwą posiadaczką indeksu na weterynarię w wybranej uczelni wyższej.

Tekst: M. Korkosz, J. Marć – Pieńkowska