OWiUR , czyli Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów organizowanych w naszym kraju, którego podstawowym celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni.

3 i 4 czerwca 2016 r. w  Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance przeprowadzono etap centralny XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w którym udział wzięła Patrycja Wachowska, uczennica klasy III Technikum Weterynarii Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, jako jedna z 221 uczestników. Po rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań ściśle związanych z blokiem tematycznym weterynaria oraz wykonaniu 3 zadań praktycznych okazało się, że Patrycja została wicemistrzynią Polski i uzyskała tytuł laureata. Warto podkreślić, że laureaci eliminacji centralnych zyskują możliwość studiowania na wielu prestiżowych uczelniach i uniwersytetach, w tym także na Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej oraz są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tekst: Magdalena Wyczańska- Jabłkowska