Święto Polskiej Niezapominajki to dzień, który zdaniem jego pomysłodawcy, redaktora
„Ekoradia” Andrzeja Zalewskiego powinien podkreślać relacje z drugim człowiekiem
i przypominać o istocie dbania o otoczenie.

16 maja bohaterką dnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu była niezapominajka – symbol budzący najlepsze i najcieplejsze skojarzenia. Mała uroczystość na jej cześć, przygotowana przez panie Michalinę Damską i Marię Korkosz pod hasłem Wszystko w przyrodzie ma znaczenie odbyła się w auli szkoły. Specjalnymi gośćmi byli uczniowie szkół podstawowych z Sadek, Olszewki i Anielin wraz z towarzyszącymi im wychowawcami i rodzicami. W czasie spotkania uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli prezentacje na temat znaczenia w przyrodzie małej retencji i martwego drewna zaprezentowane przez podleśniczego Leśnictwa Borek pana Radosława Mazgaja. Ważnym punktem obchodów było wręczenie nagród podsumowujących konkursy: fotograficzny Martwe drewno, adresowany do uczniów naszego gimnazjum i plastyczny Niezapominajkowa rzeźba dla uczniów szkół podstawowych.

Po zakończeniu uroczystości nasi młodsi koledzy ze szkoły podstawowej zapoznali się
z kierowaną do nich ofertą edukacyjną. Pod opieką pań Ewy Makowskiej, Adrianny Grzegorek – Trybuszewskiej i Magdaleny Wyczańskiej – Jabłkowskiej zwiedzili szkołę
i uczestniczyli w mini – pokazach edukacyjnych, przygotowanych przez nauczycieli chemii, języka angielskiego i matematyki, oraz  w zajęciach na ścieżce edukacyjnej.

Nasze święto nie mogłoby się odbyć, gdyby nie pomoc wielu życzliwych osób i instytucji.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie:  Bankowi Spółdzielczemu w Nakle nad Notecią, firmie Axspect pana Jakuba Damskiego, Nadleśnictwu Szubin i Leśnictwu Borek, Urzędowi Gminy w Sadkach oraz panu Juliuszowi  Młodeckiemu.

Tekst: Maria Korkosz