1. Obchody Dnia Patrona Szkoły Wincentego Witosa połączone z pasowaniem klas pierwszych.
  2. Stworzenie Regulaminu Samorządu.
  3. Kontynuowanie współpracy z Fundacją Salus Homini w Nakle nad Notecią: zorganizowanie akcji pieczenia i sprzedaży piernikowych serc na terenie szkoły.
  4. Włączenie szkoły w ogólnopolską akcję Góra Grosza, której celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
  5. Kontynuowanie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie polegającej na pomocy wolontarystycznej uczniów ZSP dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.
  6. Koordynowanie akcji zbierania nakrętek, makulatury i zużytych płyt CD na cel charytatywny.
  7. Sprzedaż wśród nauczycieli kartek świątecznych na rzecz fundacji artystów malujących ustami i nogami.
  8. Włączenie się do obchodów Dnia Życzliwości (Dzień Życzliwego Misia)
  9. Zorganizowanie Tygodnia Kolorów.
  10. Kontynuowanie akcji szczęśliwy numerek.