„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”.

Myśl ta przyświecała licznemu gronu absolwentów oraz byłych i obecnych pracowników szkoły w Samostrzelu goszczących w jej murach 5 września br. W swej 70-letniej historii placówka dwukrotnie zmieniała nazwę. Rozpoczynała swą działalność jako Technikum Rolnicze, w latach 70. XX wieku została przemianowana na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, a obecnie funkcjonuje jako Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa. Niezależnie jednak od nazw jej absolwenci czują się z nią emocjonalnie związani i ściągają do Samostrzela nawet z odległych zakątków Polski (i nie tylko), by choć raz na pięć lat spotkać koleżanki i kolegów ze szkolnej ławy oraz dawnych profesorów.

Zjazd rozpoczyna uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha
w Sadkach, a następnie jej uczestnicy udają się na tutejszy cmentarz, na którym spoczywa wielu profesorów. Tegoroczną mszę prowadził proboszcz parafii w Sadkach ks. Krzysztof Wiśniewski, a koncelebrował ks. Roman Mrosczok, absolwent szkoły w Samostrzelu. Uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły – ufundowanego przez jej absolwentów – oraz występ chóru parafialnego Adalbertus i okolicznościowe kazanie nie tylko uświetniły mszę, ale także nadały jej podniosły i wzruszający charakter. Nieodłącznym elementem zjazdów jest także wizyta na lokalnym cmentarzu. Po oficjalnym spotkaniu przy tablicy pamiątkowej, odsłoniętej w październiku ubiegłego roku  z inicjatywy absolwentów, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, samostrzelacy – gdyż tak zwykli siebie nazywać – odwiedzili groby swoich nauczycieli i wychowawców, ludzi, których nigdy nie zapomnieli i którzy odcisnęli piętno na ich życiu.

Oficjalna część uroczystości związanych z VIII Zjazdem Absolwentów odbyła się
w auli szkoły, „szkoły, która na zawsze pozostanie Waszą szkołą”, jak powiedziała dyrektor Małgorzata Ciechanowska w swoim przemówieniu. Uświetnili ją swoją obecnością zaproszeni goście: Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, Wicestarosta Nakielski Andrzej Kinderman, Wójt Gminy Sadki Dariusz Gryniewicz, przewodnicząca Rady Gminy Sadki Barbara Gajewska, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Ewa Szłapa, przedstawiciel KPODR w Minikowie Ryszard Kamiński, emerytowani dyrektorzy szkoły w Samostrzelu: Witold Strzeszewski i Kazimierz Gręda, proboszcz parafii
w Sadkach oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół nakielskich: Paweł Darul, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego i Rafał Wożniak, dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Okolicznościowe listy gratulacyjne wystosowali: wicepremier Janusz Piechociński oraz wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes. Ponadto szkoła została uhonorowana odznaczeniami Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, przyznawanymi najlepszym placówkom oświatowym o profilu rolniczym: sztandar szkoły Złotym Medalem im. Wincentego Witosa, a dyr. Małgorzata Ciechanowska odznaczeniem „Złota Koniczynka”. Spośród licznego grona absolwentów wyróżnieni zostali absolwenci-seniorzy z rocznika 1959: Aleksandra Bąk (Jasiczek), Adam Dixa, Edmund Gołata, Stanisław Góralczyk, Kazimierz Lewandowski, Helena Woźniak (Polkowska) i Walerian Woźniak wraz ze swym wychowawcą prof. Tadeuszem Przyborowskim oraz pan Jan Jagodziński, który w tym roku obchodził złoty jubileusz uzyskania świadectwa dojrzałości. Nagrodzono ich gromkimi oklaskami oraz spontanicznie odśpiewanym „Sto lat”. Tym, którym nieubłagany czas nie pozwolił na radosne przeżywanie spotkania po latach, dedykowano chwilę zadumy oraz uczczono ich pamięć minutą ciszy.

Do całkiem już okazałej kolekcji tablic pamiątkowych, fundowanych przez absolwentów z okazji kolejnych zjazdów oraz rocznic istnienia szkoły, dołączyła najnowsza – upamiętniająca VIII Zjazd Absolwentów i 70- lecie szkoły, odsłonięta przez panią Helenę Woźniak (Polkowską) i pana Michała Piszczka.

Oficjalnym wystąpieniom towarzyszyły dodatkowe atrakcje, m.in. występy Zespołu Pieśni i Tańca Krajna oraz Mała Krajna, Malwiny Pater, uczennicy klasy IV technikum weterynarii, Agaty Stachowiak, półfinalistki programu YOU CAN DANCE oraz wystawa w bibliotece szkolnej, która obok licznych kronik – szkolnych
i klasowych – prezentowała pamiątki zgromadzone i przekazane szkole przez pana Franciszka Mulika, absolwenta i emerytowanego nauczyciela w jednej osobie.

Tak duża uroczystość, gromadząca oficjalnie ok.400 osób, nieoficjalnie znacznie więcej, wymagała wielkiego zaangażowania wielu osób, tworzących Komitet Organizacyjny VIII Zjazdu Absolwentów. W jego skład weszli: Lidia Bembnista, Ryszard Brauer, Małgorzata Ciechanowska, Anna Dawidowicz, Jacek Deba, Piotr Jaworski, Henryk Jankowski, Michalina Kowalska, Ewa Makowska, Franciszek Mulik, Renata Mulik, Halina Olędzka, Ewa Sapichowska, Artur Serwiński, Dorota Szarwińska, Barbara Szukalska, Antoni Wilkowski oraz przewodnicząca Hanna Czelińska i zastępca Michał Piszczek, którzy poprowadzili całą uroczystość.

To, co stanowi jednak istotę każdego zjazdu, to spotkania i rozmowy, rozmowy, rozmowy, których ciągle mało. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znikają wszelkie bariery, nie ma lat, które upłynęły od momentu ukończenia szkoły. Jest tylko radość
z możliwości bycia razem oraz spotkania dawnych nauczycieli i wychowawców.  Pisząca ten tekst z zazdrością wsłuchuje się w gwar ożywionych rozmów i radosnych okrzyków na widok dawno niewidzianych koleżanek, kolegów lub profesorów. Trwać będą przez cały dzień, nie ustaną również na Balu Absolwentów, który jest zwieńczeniem zjazdu i zapewne – jak zwykle – potrwa do „białego rana”. Po zakończonej zabawie nikt tu się nie żegna, bo przecież zobaczymy się na pewno na następnym zjeździe, już za 5 lat. I dopiero po tym pełnym emocji dniu znajdzie się czas, by nie tylko zajrzeć do wydanej na okoliczność VIII zjazdu książki „Samostrzel – łączymy pokolenia”, ale także pozwolić sobie na sentymentalną podróż w przeszłość, czytając wspomnienia absolwentów i wspomnienia o nich oraz kochanych profesorach.

Pozwólmy pięknym chwilom powrócić we wspomnieniach, jak powiedział Starosta Nakielski Tomasz Miłowski.

 

 

Dorota Szarwińska